EfB - Kampbogsoptegnelser før 1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående (lettere justerede) afskrifter er baseret på foreliggende kopier af optegnelser og skemaer, formentlig udarbejdet af datidens klubsekretærer og til dels sammenfattet og kontrolleret af Egon Skou. Materialet har været værdifuldt som udgangspunkt for at få kendskab til spillerbenyttelsen i klubbens kampe fra 1948 og frem til udgangen af 1959, ligesom materialet har dannet baggrund for en kontrol af ”overførte” spilleres kampstatistik og følgelig også en korrektion af den hidtil noterede kampstatistik for enkelte spillere, hvor der er fundet i fejl kampbogsoplysningerne, f.eks. noterings- og sammentællingsfejl vedr. spillede kampe.

Materialet vil i omarbejdet og suppleret form kunne danne grundlag for udbyggede statistikker i EfB’s registreringer i Resultatbørsen og Spillerdatabasen påwww.efb.dk   ellerwww.efbhistorik.dk

Foreløbig er på baggrund af de foreliggende oplysninger udarbejdet følgende materiale i form af regneark, som delvis skal kompletteres med div. indsamlede oplysninger, og regneark til brug for kontrol og information:

 

- EfB kampbog 1948-63 (kampbogsoplysninger for hvert af årene, overført til årsvise Excel-ark)

- EfB rekap 1948-64 (oversigt over spillerbenyttelsen for kampene i hvert af årene, i et Excel-ark)

- EfB børs 1948-64 (oversigt over spillerbenyttelsen for alle årene, i et Excel-ark)

 

Umiddelbart vil dette materiale kunne bruges til at få justeret allerede registrerede kampstatistikker, og er efterfølgende tænkt som måske at kunne være næste led i at nå længst muligt bagud i historien mht. at kunne få præsenteret oplysninger om flest mulige af EfB’s kampe gennem tiderne.

 

I første omgang vil det imidlertid alene være et ”historisk materiale”, som måske kan give inspiration til nye biografier på Mindepladen, eller i det mindste til i nødvendigt omfang at få korriget/suppleret allerede udarbejdede biografier.

 

Materialet er videregivet som kopier til Hans V. Jensen og Erik Hilmar Kragh den 24-06-2007.

 / Frank Madsen

24. juni 2007

                                                                                       

 PS: Noget kunne tyde på at der foreligger andre ”protokoller” med supplerende oplysninger, såvel vedr. den ovenfor omhandlede periode som for tiden før 1948. Spørgsmålet er bare hvor sådanne

Værdifulde dokumenter mon befinder sig - for alt andet lige ville det være af stor historisk betydning at få adgang dertil med sigte på at få afdækket klubbens fodboldhistorie bedst muligt, også fsa. kampe og spillerbenyttelse.

 

 

 

 

 

 

Scrapbøger på Byhistoriske Arkiv

Avisudklip og fotos

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Arkivkasser.

Før EDB

Lige som det var før EDB tiden. 🙂
Her fra 1961.