Klubhuset Gl. Vardevej 88

Første klubhusbestyrerpar var Irma og Walther Isaksen.

Erik Terkelsen var som murer med til at bygge klubhuset, så det blev da lidt "i familien" hvad EfB angår.

Både Walther Isaksen og Erik Terkelsen var med til at spille EfB op i 1. Division 1949.
 

Rejsegilde 1957

Indvielsen

Fra indvielsen af EfB's klubhus 1957.

1961 - 1980

Lizi og Siegfried Larsen bestyrerpar i EfBs klubhus 1961 - 1980


De blev en institution i EfB – intet mindre – bestyrerparret i klubhuset på Gl. Vardevej, Siegfried og Lizi Larsen, i 19 år, fra 1961 til 1980, havde de ansvaret for alle gøremålene i det store hus.

Bestyrerparret har gjort hele den store udvikling i EfB op gennem 60’erne og 70’erne med, og man kan vel sige at de har været med i alle 5 DM titler EfB.

Da de startede i 1961, havde Siegfried tid til at tage sig af det store haveanlæg omkring klubhuset, dette måtte droppes, og det samme med utallige andre gøremål ude og inde.

Det daglige skulle først og fremmest passes, og det vil sige spillernes tøj, støvler mm. Det kunne også kræve sin mand – og her også sin kvinde, idet fru Lizi havde mere end nok at gøre med at passe klubhusets kantine.

 

Men en ting havde Siegfried Larsen givet sig tid til, også selv travlheden var intens året rundt – hans hjertebarn, udklipsbøgerne, er blevet passet.

Gennem mange de mange år har Siegfried Larsen omhyggeligt klippet tusinder af artikler ud om EfB, ud af aviser og sportsblade, Foskabilleder mm. - og klæbet dem ind i sine scrapbøger.

Og de bøger er faktisk et nærmere studium værd, de er ikke mindre en EfBs historie dag for dag gennem de ca. 20 år Siegfried og Lizi var bestyrerpar i EfBs klubhus.

 

Siegfried Larsens scrapbøger kan du se på Esbjerg Byhistoriske Arkiv i Torvegade 47, Esbjerg.

Scrapbøgerne er indlevet til arkivet efter Siegfried Larsens død i 1993, af døtrene Annelise og Linda.

 

 

Siegfried Larsens scrapbøger

Ialt er der 19 scrap/udklipsbøger på Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

De kan ikke lånes med hjem i.flg. arkivloven, men du kan få et billede kopieret hvis der står et journalnr. ved billedet. 
  
 
Du finder holdfoto fra 1923/24 op til 1980, senior - ungdoms og miniputhold er at finde i bøgerne, brudefoto, sølv/guldbryllups avisartikler for spillere,holdleder osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EfB træner 1963-1964 Arne Sørensen (tidl. landstræner) giver her Siegfried Larsen lidt boldbehandling.

Inge og Henning Steiness.

Klubhusbestyrer efter Lizi og Siegfried Larsen i 1980.

Henning Steiness med fortid på EfB 1. Divisionshold (1960-1962).

EfBs Cafeteria

Klubhuset altid et besøg værd.
God cafeteria med god mad, måske et besøg værd før kampen på Blue Water Arena.

Kigge EfB pokaler

Klar til et EfB Museum. 🙂

Tage Sørensen

Tage Sørensen og Viggo Jensen i Klubhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uden Tage Sørensen (1915-2016) og hjæp fra ham, ja så havde EfB nok ikke set sådan ud i dag.

Rafling man- og torsdage

Hygge i Klubhuset.

Foredrag

Såkaldte selvbestaltede EfB eksperter kan også give foredrag i EfBs klubhus. 😎